Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Tư vấn cấp chứng chỉ thiết kế mạng thông tin liên lạc, tin học trong xây dựng

Thảo luận trong 'Học Hành' bắt đầu bởi msnga, 1 Tháng ba 2013.

 1. msnga New Member

  TƯ VN CP TOÀN BCÁC CHNG CHHÀNH NGHTHUC SXÂY DNG CP, NHN CÁC TRƯỜNG HP ……
  Liên h: Ms.Nga 0978125987Email :daotao670@gmail.com
  - Căn cLut Xây dng s12/02/2009/NĐ ngày 12/02/2009 ca Chính ph
  - Căn cQuyết định s12/2005/QĐ-BXD ngày 18/04/2005 ca Btrưởng BXây dng vvic ban hành quy chế cp chng chhành nghgiám sát thi công xây dng công trình.
  VIN NGHIÊN CU ĐÀO TO VÀ BI DƯỠNG CÁN BHÀ NI nhn tư vn, làm dch vcác loi chng chhành ngh:
  CHNG CHHÀNH NGHKSƯ ĐỊNH GIÁ XD ( Hng 1 Hng 2)
  CHNG CHHÀNH NGHGIÁM SÁT XÂY DNG CÔNG TRÌNH:
  - Giám sát xây dng dân dng và công nghip
  - Giám sát htng kthut
  - Giám sát giao thông
  - Giám sát thy li, thy đin
  - Giám sát công tác kho sát địa cht công trình.
  - Giám sát công tác kho sát địa cht thuvăn
  -Giám sát công tác lp đặt thiết bcông trình (ghi rõ loi công trình).
  -Giám sát công tác lp đặt thiết bcông ngh(ghi rõ loi công trình).
  CHNG CHHÀNH NGHKIN TRÚC SƯ HOT ĐỘNG XD
  -Thiết kế quy hoch xây dng.
  - Thiết kế kiến trúc công trình.
  - Thiết kế ni ngoi tht công trình
  CHNG CHHÀNH NGHKSƯ HOT ĐỘNG XÂY DNG
  + Kho sát xây dng bao gm:
  - Kho sát địa hình.
  - Kho sát địa cht công trình.
  - Kho sát địa cht thuvăn.
  + Thiết kế xây dng bao gm các lĩnh vc chyếu:
  - Thiết kế kết cu công trình.
  - Thiết kế đin công trình.
  - Thiết kế cơ đin công trình.
  - Thiết kế cp- thoát nước.
  - Thiết kế cp nhit.
  - Thiết kế thông gió, điu hoà không khí.
  - Thiết kế mng thông tin- liên lc trong công trình xây dng.
  - Thiết kế phòng cháy- cha cháy.
  - Thiết kế giao thông
  * HSƠ XIN CP CHNG CHHÀNH NGHGIÁM SÁT:
  + 3 Bng tt nghip - (công chng)
  + 3 Chng minh thư - (công chng)
  + 3 Chng nhn bi dưỡng TVGS - (công chng)
  + 4 nh ( 3*4 )
  Yêu cu : 05 năm kinh nghim đối vi tt nghip trung cp
  03 năm kinh nghim đối vi tt nghip CĐ, ĐH
  ( snăm kinh nghim tính tngày , tháng, năm ghi trên bng tt nghip ti thi đim xin cp chng ch)
  * HSƠ XIN CP CHNG CHHÀNH NGHTHIT K+ KIN TRÚC SƯ
  + 3 Bng tt nghip - (công chng)
  + 3 Chng minh thư - (công chng)
  + 4 nh ( 3*4 )
  Yêu cu : 05 năm kinh nghim đối vi tt nghip Đại Hc
  ( snăm kinh nghim tính tngày , tháng, năm ghi trên bng tt nghip ti thi đim xin cp chng ch)
  * HSƠ XIN CP CHNG CHKSƯ ĐỊNH GIÁ
  + 3 Bng tt nghip -(công chng)
  + 3 Chng minh thư -(công chng)
  + 3 Chng nhn bi dưỡng Định giá -(công chng)
  + 4 nh ( 3* 4)

  Yêu cu: 05 năm kinh nghim đối vi tt nghip Đại Hc
  ( snăm kinh nghim tính tngày , tháng, năm ghi trên bng tt nghip ti thi đim xin cp chng ch)
  * CHNG CHBI DƯỠNG NGHIP V(Tham kho)
  · Nghip vụ đấu thu (Thông tư s10 năm 2010 )
  · Qun lý dự án đầu tư xây dng công trình (theo thông tư 25/2009/tt-bxd)
  · Giám đốc qun lý dự án đầu tư xây dng công trình
  · Giám sát thi công xdct cp chng nhn 3 lv (xd dân dng, công nghip, htkt; giao thông; thy li thy đin)
  · Bi dưỡng nghip vụ định giá xây dng theo qđ 01/2008/qđ-bxd ngày 01/02/2008
  · Bi dưỡng nghip vchhuy trưởng công trình xây dng
  · Đánh Giá Dự Án Đầu Tư
  · Đào to vmôi gii, định giá, qun lý điu hành bt động sn
  · Chng nhn an toàn lao động
  · Đào to thí nghim viên và qun lý phòng thí nghim chuyên ngành xây dng
  · Đào to cp chng chkế toán trưởng
  · Lp dtoán và đo bóc khi lượng công trình
  Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên h: PHÒNG ĐÀO TO
  Vin Nghiên cu đào to và bi dưỡng cán bHà Ni
  ĐT: 0978125987 - (Ms :Nga) / Email: daotao670@gmail.com

  CS1 : 301 Nguyn Trãi Thanh Xuân Hà Ni

  CS2: 89 Đinh Tiên Hoàng P.3 Q. Bình Thnh - TPHCM

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam