Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Tìm hiểu về Upcasting trong java cơ bản

Thảo luận trong 'Học Hành' bắt đầu bởi tech360, 25 Tháng năm 2016.

 1. tech360 Member

  Phương pháp đa hình trong java căn bản là một khái niệm mà từ đó các bạn có khả năng thực thi 1 hành động đơn theo những cách khác nhau. Tính đa hình được suy ra từ hai từ Hy Lạp là Poly và Morphs. Poly tức thị nhiều và morphs nghĩa là hình , dạng. Có hai kiểu đa hình trong java cơ bản: Đa hình tại compile time và đa hình runtime. Chúng ta có khả năng thực hành tính đa hình trong Java bởi nạp chồng phương thức và ghi đè phương thức.
  Khi mọi người nạp chồng phương thức static trong java căn bản , thì đó là ví dụ về đa hình tại compile time. Trong chương này chúng tôi sẽ tập trung vào đa hình tại runtime trong Java.
  Điều quan yếu để biết là có cách nào thâm nhập một đối tượng qua các biến tham chiếu. Một biến tham chiếu có khả năng chỉ là một kiểu. Khi được khai báo , kiểu của biến tham chiếu này chẳng thể thay đổi.
  Biến tham chiếu có khả năng được gán cho những đối tượng khác được cung cấp mà không được khai báo final. Kiểu của biến tham chiếu sẽ chính xác phương thức mà có khả năng được triệu hồi trên đối tượng.
  Một biến tham chiếu có khả năng được hướng đến bất kể đối tượng với kiểu khai báo hoặc bất kể kiểu con nào của kiểu khai báo. Một biến tham chiếu có khả năng được khai báo như là một class hoặc một interface.
  Đa hình tại runtime trong giới thiệu về javaĐa hình tại runtime là một tiến trình mà trong đó một lời gọi tới một phương thức được ghi đè được xử lí tại runtime thay vì tại compile time. Trong tiến trình này , một phương thức được ghi đè được gọi phê chuẩn biến tham chiếu của một lớp cha. Việc quyết định phương thức được làm gọi là dựa trên đối tượng nào đang được tham chiếu bởi biến tham chiếu.
  Trong khi tìm hiểu về đa hình tại runtime , chúng ta cùng tìm hiểu về Upcasting.
  Upcasting là gì?
  Khi mà biến tham chiếu của lớp cha tham chiếu tới đối tượng của lớp con , thì đó là Upcasting.
  Minh họa:
  class A
  class B extends A
  A a=new B( );//day la upcasting
  Đa hình tại runtime trong lap trinh java co ban với thành viên dữ liệu
  Phương pháp bị ghi đè không là thành viên dữ liệu , vì thế đa hình tại runtime chẳng thể có được bởi thành viên dữ liệu. Trong ví dụ sau đây , cả hai lớp có một thành viên dữ liệu là speedlimit , chúng ta thâm nhập thành viên dữ liệu bởi biến tham chiếu của lớp cha mà tham chiếu tới đối tượng lớp con. Khi mọi người thâm nhập thành viên dữ liệu mà không bị ghi đè , thì nó sẽ xoành xoạch thâm nhập thành viên dữ liệu của lớp cha.
  Quy định: Đa hình tại runtime chẳng thể có được bởi thành viên dữ liệu.
Tags: học java

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam