Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Tìm hiểu nguyên tắc ghi chép các loại tài khoản điều chỉnh

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi giapnv1994, 14 Tháng mười 2016.

 1. giapnv1994 New Member

  Tìm hiểu nguyên tắc ghi chép các loại tài khoản điều chỉnh


  1. Các tài khoản điều chỉnh

  Các tài khoản điều chỉnh là những tài khoản dùng để ghi giảm các đối tượng kế toán, nhằm mục đích phản ánh giá trị thực tế của đối tượng kế toán so với giá gốc, báo cáo qua dịch vụ kế toán .

  Các tài khoản điều chỉnh bao gồm:

  - Đối với nhóm tài khoản thuộc tài sản, những tài khoản có ký tự cuối cùng là số 9 của TK cấp 1, thông thường là TK dự phòng, cụ thể là những TK 129, 139, 159, 229 có số dư bên Có. Đây là những tài khoản phản ánh giá trị dự phòng giảm giá của các khoản đầu tư, hàng tồn kho hoặc nợ phải thu khó đòi. Khi lập Bảng cân đối kế toán được ghi vào phần tài sản nhưng ghi số âm.
  - Đối với các tài khoản điều chỉnh doanh thu như TK ghi nhận các khoản chiết khấu thương mại (TK 521), TK Hàng bán bị trả lại (TK 531), TK Giảm giá hàng bán (TK 532)

  - Đối với tài khoản hao mòn tài sản cố định (TK 214) là tài khoản điều chỉnh giảm nguyên giá tài sản cố định. Do vậy khi lập Bảng cân đối kế toán được ghi vào phần tài sản nhưng ghi số âm.
  Quy ước ghi vào TK đối với TK dự phòng hay TK hao mòn TSCĐ: TK dự phòng hay TK hao mòn TSCĐ

  2. Đối với tài khoản nguồn vốn

  Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản nguồn vốn được quy ước như sau:


  Bên Nợ: số phát sinh giảm trong kỳ


  Bên Có:

  - Số dư đầu kỳ.

  - Số phát sinh tăng trong kỳ.

  - Số dư cuối kỳ.

  3. Đối với các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán:

  Đặc điểm ghi chép vào các TK này là ghi đơn (Ghi đơn là phương pháp chỉ ghi vào bên Nợ hoặc là bên Có của tài khoản nhưng không có tài khoản đối ứng), báo cáo qua
  dich vu ke toan . Khi tăng ghi bên Nợ, giảm ghi bên Có và luôn có số dư Nợ.

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam