Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Thiết bị inox giá tốt,thiết bị bếp,tủ hấp cơm công nghiệp khắp toàn quốc.

Thảo luận trong 'Nội Thất - Xây Dựng' bắt đầu bởi sptoanbui, 25 Tháng năm 2013.

 1. sptoanbui New Member

  Sàn bếp nấu nước sôi chuyên dụng
  Sàn bếp nấu nước sôi
  - Được thiết kế bằng inox ngoại nhập, dày 1.2mm
  - Khung sàn
  bếp vuông 25 x 25
  - Bọc sàn
  bếp inox dày 1mm
  - Chân vuông 40 x 40 có điều chỉnh
  - 01
  bếp gas ĐL mồi lửa bằng súng
  - 01 vành sắt giữ nhiệt dày 0.4mm
  - Hệ thống dẫn gas Ø21
  - 01 khóa cho 01
  bếp gas
  - Tiêu thụ 1.5 – 1.8kg gas/01h cho 01
  bếp
  - KT: 750 x 750 x 650

  Bếp Á 3 miệng lò (Có lò nướng)
  - Saøn beáp ñöôïc thieát keá vaø saûn xuaát baèng
  Inox ngoaïi nhaäp, maët saøn beáp daøy 1mm
  - 06 chaân inox 42 daøy 1mm
  - 06 chaân taêng ñöa ñieàu chænh
  - 03 toâ ñuùc gang giöõ nhieät
  - 03 beáp gas coâng nghieäp cuûa
  Ñaøi Loan ñaùnh löûa töï ñoäng
  - 01 khoùa ngaét gas cuûa YÙ
  - 02 khoùa 13 cho 03 beáp
  - Khung xöông saøn baèng Inox
  vuoâng 20 x 20 mm
  - 02 voøi nöôùc xoay
  - Ống nước giải nhiệt mặt
  - Coù möông thoaùt nöôùc
  - Coù raõnh chaén raùc
  - KT : D2000 x R850 x C550 (mm)
  Ñaët bieät: Daây cao aùp cho 03 beáp laø loaïi daây meàm
  cao caáp choáng chaùy vaø choáng chuoät caén ngoaïi nhaäp
  (Baûo haønh 12 thaùng hoaøn toaøn mieãn phí,
  rieâng beáp baûo haønh 06 thaùng)
  Tủ hấp cơm 2 cánh- Được thiết kế bằng inox ngoại nhập
  - Gồm có 02 lớp cách nhiệt
  - Thân tủ dày 1mm, đáy tủ dày 1.5mm
  - Cách nhiệt bông thủy tinh ĐL
  - Khay hấp dày 0.8mm
  - 01
  bếp gas Đài Loan, 01 đồng hồ nhiệt
  - 04 chân tăng đưa điều chỉnh tủ
  - KT khay: 650 x 450 x 90 = 20 khay, 06kg gạo/khay
  - TG chín: 1h10/suất
  - Tiêu thụ: 5kg gas/suất
  - KT tủ :
  * Loại 50 Kg ( 900 x 940 ) x 670 x 1120
  * Loại 60 Kg 650 x 670 x 1620
  * Loại 80 Kg 1000 x 670 x 1500
  * Loại 100 Kg 1000 x 670 x 1620
  * Loại 120 Kg 1120 x 720 x 1620
 2. sptoanbui New Member

  hãy đến với công ty chúng tôi, bạn sẽ chọn được cho mình những sản phẩm tốt nhất
 3. sptoanbui New Member

  hãy đến với Inox Nhân Nghĩa chúng tôi. Inox Nhân Nghĩa là sự lựa chọn hoàn hảo trong lĩnh vực bếp công nghiệp, tủ hấp cơm,... và các sản phẩm Inox cao cấp khác. Với dây chuyền công nghệ cao, nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách những sản phẩm tốt nhất.

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam