Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Tài khoản sử dụng kế toán mua hàng và chế biến sản phẩm

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi giapnv1994, 30 Tháng tám 2016.

 1. giapnv1994 New Member

  Tài khoản sử dụng kế toán mua hàng và chế biến sản phẩm

  1. Tài khoản sử dụng
  a. Theo phương pháp kê khai thường xuyên
  - TK 152 - Nguyên vật liệu: Tài khoản này dùng để theo dõi tình hình nhập, xuất NVL chế biến món ăn ...

  - TK 156 - Hàng hóa: Tài khoản này dùng để theo dõi tình hình nhập, xuất hàng hóa mua về để bán (Rượu, bia, nước ngọt...), thông qua
  công ty tư vấn kế toán . Sử dụng 2 TK cấp 2:
  + TK 1561 - Giá mua hàng hóa
  + TK 1562 - Chi phí mua hàng hóa .

  - TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí NVL đưa vào chế biến món ăn


  - TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp: TK này dùng để tập hợp chi phí tiền lương, tiền phụ cấp và các khoản trích theo lương của bộ phận trực tiếp chế biến món án.

  - TK 627 - Chi phí sản xuất chung: TK này dùng để tập hợp các chi phí gián tiếp liên quan đến việc chế biến món ăn.

  - TK 154 - Chi phi SXKDDD

  b. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
  - TK 611 - Giá mua
  - TK 831 - Chi phí sản xuất

  6. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
  - Mua NVL, CCDC, hàng hóa về nhập kho, kế toán ghi:

  Nợ TK 152,153,1561 - NVL, CCDC, hàng hóa
  Nợ TK 133 - GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112, 331...

  - Các chi phí phát sinh khi mua hàng hóa, kế toán ghi:
  Nợ TK 1562 - Chi phí mua hàng
  Nợ TK 133 - GTGT được khấu trừ
  Có TK 111,112, 331

  - Xuất kho NVL đem vào chế biến, kế toán ghi:
  Nợ TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Có TK 152 - Nguyên vật liệu - Mua NVL về đưa vào chế biến ngay, kế toán ghi:
  Nợ TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Nợ TK 133 - GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 115, 331...

  - Tiền lương phải trả cho bộ phận trực tiếp chế biến và nhân viên quản lý phân xưởng, thông qua dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp , ghi:
  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung.
  Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
  Có TK 334 - Phải trả cho công nhân viên

  - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của công nhân trực tiếp chế biến và nhân viên quản lý phân xưởng, kế toán ghi:
  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (20%)
  Nợ TK 6 22 - Chi phí nhân công trực tiếp (20%)

  Nợ TK 334 - Phải trả cho công nhân viên (7%)
  Có TK 3382 - KPCĐ phải nộp (20%)
  Có TK 3383 - BHXH phải nộp (20%)
  Có TK 3384 - BHYT phải nộp (3%)
  Có TK 3388 - BHTT phải nộp (2%)

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam