Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Nội dung vận hành hình thức kế toán

Thảo luận trong 'Chuyện Phiếm & Tán Gẫu' bắt đầu bởi giapnv1994, 3 Tháng mười 2016.

 1. giapnv1994 New Member

  Nội dung vận hành hình thức kế toán

  1. Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái
  Không cần lập bảng đối chiếu số phát sinh của các tài khoản cấp 1 vì có thể kiểm tra được tính chính xác của việc ghi chép ở các tài khoản kế toán cấp 1 ngay ở dòng tổng cộng số phát sinh trong sổ Nhật ký sổ cái, báo cáo qua dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái gồm có các loại sổ kế toán sau:
  - Sổ kế toán chi tiết: Thẻ kế toán chi tiết, sổ chi tiết vật tư, sổ chi tiết phải thu của khách hàng, phải trả người bán ...
  - Sổ kế toán tổng hợp : Nhật ký - sổ cái.
  Nhược điểm: không áp dụng tại các đơn vị có quy mô lớn và vừa, có nhiều nghiệp vụ phát sinh, nội dung phức tạp, sử dụng nhiều tài khoản.., kết cấu số không thuận tiện cho nhiều người ghi sổ cùng lúc nên việc báo cáo thường chậm trễ.
  Ưu điểm: Đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu, phù hợp với đơn vị có quy mô nhỏ có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nội dung đơn giản, sử dụng ít tài khoản, số người làm kế toán ít.
  2. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán
  Hình thức kế toán là hệ thống tổ chức sổ kế toán bao gồm số lượng sổ, kết cấu các loại sổ, mẫu số và mối quan hệ giữa các loại sổ với trình tự và phương pháp ghi sổ nhất định để ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số liệu từ chứng từ gốc vào các sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính.
  Hệ thống sổ kế toán phải đảm bảo phản ánh và cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế - tài chính để lập báo cáo tài chính và đáp ứng các nhu cầu khác về quản lý,hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống sổ kế toán bao gồm sổ tổng hợp và sổ chi tiết.
  Sổ tổng hợp dùng để phân loại, tổng hợp thông tin kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế sổ kế toán chi tiết dùng để theo dõi chi tiết các thông tin tùy theo yêu cầu của quản lý kinh doanh và cung cấp thông tin kinh tế tài chính để lập các báo cáo kế toán.
  Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp, báo cáo qua dich vu ke toan tron goi .
  Doanh nghiệp được cụ thể hóa hệ thống sổ kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh tại doanh nghiệp.
  Theo chế độ kế toán hiện hành có 5 hình thức sổ kế toán sau:
  - Hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái.
  - Hình thức kế toán Nhật ký chung.
  - Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.
  - Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.
  - Hình thức kế toán trên máy vi tính (các phần mềm kế toán).
  Trong mỗi hình thức sổ kế toán có quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam