Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Nội dung quyết toán thu chi tài chính

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi giapnv1994, 7 Tháng chín 2016.

 1. giapnv1994 New Member

  Nội dung quyết toán thu chi tài chính

  a. Nội dung chi
  - Chi hoạt động thường xuyên của đơn vị bao gồm:

  + Chi cho con người: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, phúc lợi tập thể, tiền thưởng,...
  + Chi quản lý hành chính: Vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, điện nước cơ quan, công tác phí, hội nghị phí,...
  + Chi hoạt động nghiệp vụ (còn gọi là chi đặc thù của từng đơn vị): như chi thuốc, máu, dịch truyền của ngành Y tế, chi biên soạn giáo trình, tài liệu học tập của ngành Giáo dục - Đào tạo chi cho vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam của ngành Thể dục thể thao,...
  + Chi mua sắm tài sản, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất, nhà cửa máy móc thiết bị,...
  + Chi thường xuyên khác.
  - Các khoản chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp có thu, ngoài các khoản trên đây còn thêm 2 khoản sau:
  + Chi tổ chức thu phí và lệ phí;
  + Chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, (kể cả chi nộp thuế, trích khấu hao tài sản cố định, nếu có).
  - Chi hoạt động không thường xuyên của đơn vị bao gồm:
  + Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Ngành;
  + Chi chương trình, mục tiêu quốc gia, chi dự án do cấp có thẩm quyền giao;
  + Chi thực hiện tinh giảm biên chế theo chủ trương do Nhà nước quy định;
  + Chi đầu tư phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định theo dự toán được giao;
  + Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
  + Các khoản chi không thường xuyên khác như: Chi vốn đối ứng dự án từ ngân sách Nhà nước.
  b. Nội dung thu
  - Thu từ ngân sách Nhà nước: Nguồn bảo đảm chi hành chính sự nghiệp bao gồm: thu từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân theo qui định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
  - Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị:
  + Thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước (phần được để lại cho đơn vị theo quy định) mức thu phí, lệ phí, tỷ lệ nguồn thu được để lại cơ quan, đơn vị sử dụng và nội dung chi thực hiện theo qui định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với từng loại phí và lệ phí, báo cáo qua dịch vụ kế toán chuyên nghiệp .
  + Thu từ hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ (chủ yếu đối với các đơn vị sự nghiệp có thu).
  + Các nguồn thu khác theo qui định của pháp luật như: Viện trợ, vay (kể cả ODA), kinh phí ủng hộ của các cá nhân và tổ chức theo qui định của pháp luật.

  c. Quyết toán thu, chi tài chính
  Quyết toán là quá trình nhằm kiểm tra, rà soát, chỉnh lý các số liệu đã được phản ánh sau một kì chấp hành dự toán; qua đó phân tích, đánh giá kết quả chấp hành dự toán nhằm rút ra những kinh nghiệm và bài học cần thiết cho kì chấp hành dự toán tiếp theo sau, báo cáo qua dich vu tu van ke toan .
  Trong quá trình quyết toán đơn vị phải lập đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định, báo cáo quyết toán của đơn vị không được để xảy ra tình trạng quyết toán chi lớn hơn dự toán được giao.


Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam