Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy trong trường học

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi cogaithang5, 21 Tháng chín 2016.

 1. cogaithang5 Member

  Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ trong nhà trường, trường THCS xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy như sau: Thực hiện công văn số25//SGDĐT-VP, ngày 11/1/2016 của Sở GDĐT Tỉnh Về việc tự kiểm tra và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại đơn vị.

  I. YÊU CẦU
  - Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong nhà trường.
  - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.
  - Nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
  - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rộng rãi Luật Phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổ để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

  II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
  1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
  - Tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP và các quy định khác về công tác PCCC... nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của CB-GV-CNV và học sinh đối với công tác PCCC.
  - Thực hiện các hình thức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy bằng băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh phản ánh các hoạt động về công tác PCCC.
  2. Công tác kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy
  - Rà soát, bố trí lực lượng, bon chua chay PCCC để bảo vệ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ.
  - Nghiêm túc chấp hành các qui định về phòng chống cháy nổ. Xây dựng phương án chữa cháy, trang bị đủ những phương tiện phòng cháy chữa cháy theo qui định, bố trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy như: dãy phòng học, Thư viện, Thiết bị, cầu thang. Tổ chức cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập cách sử dụng và biết sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy.
  - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường.
  - Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đề ra biện pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy.
  - Sắp xếp hệ thống tủ, bàn, máy tính, hồ sơ lưu và các thiết bị khác trong văn phòng, phòng làm việc, phòng học, phòng bộ môn,…khoa học, gọn gàng để hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.
  - Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong nhà trường (đường dây, hệ thống đèn, quạt…). Trang bị thiết bị an toàn điện ở các lớp học, phòng làm việc.
  - Thường xuyên kiểm tra vệ sinh khuôn viên trường, kiểm tra việc xử lí rác sau mỗi buổi học.
  3. Xây dựng và củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ:
  - Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả cao nhất.
  - Khi phát hiện cháy mọi thành viên của nhà trường phải có trách nhiệm chữa cháy.Thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn kịp thời đảm bảo tính mạng và tài sản cơ quan. Đồng thời báo ngày cho số điện thoại:0915629589.
  Trên cơ sở kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy mọi thành viên trường THCS Đáp Cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm PCCC nhằm hạn chế thấp nhất mọi nguyên nhân gây cháy, đảm bảo an toàn PCCC trong nhà trường./.
  - Xây dựng lực lượng PCCC tại nhà trường.
  - Triển khai nghiệp vụ PCCC cho CBGVNV và học sinh.
  - Chủ động quản lý tốt nguồn điện hoạt động của nhà trường.
  - Xây dựng phương án PCCC tại chỗ. Lắp đặt bon nuoc sieu cao tai hợp lý lập kế hoạch mua săm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy,bình cứu hóa.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
  1. Thành lập Đội PCCC, Đội PCCC xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. (Đội PCCC gồm có 15 người)
  2. Đội PCCC có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định PCCC của CB, GV, NV và học sinh. Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, tập huấn cứu nạn trong các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cho học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường.
  3. CB, GV, NV và học sinh thực hiện nghiêm túc Quy định về PCCC:
  - CB, GV, NV ở phòng nào phụ trách phòng đó, luôn chủ động kiểm tra nguồn điện khi sử dụng và hết giờ làm việc phải cúp cầu dao điện.
  - Đối với phòng Hội đồng, phòng chức năng, yêu cầu nhân viên bảo vệ, giáo viên phụ trách các phòng, giáo viên trực ban có nhiệm vụ kiểm tra nguồn điện, cúp cầu dao điện khi ra khỏi phòng; nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ kiểm tra lại nguồn điện khi hết giờ làm việc, báo cáo cho Hiệu trưởng những giáo viên được phân công , những lớp học sinh không chấp hành đúng quy định để có biện pháp nhắc nhở.
  - Đối với các phòng học giáo viên chủ nhiệm phân công học sinh cúp cầu dao điện sau khi ra về và khi không sử dụng phòng học.

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam