Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

M&H Energy Solutions: Hệ thống nước nóng trung tâm

Thảo luận trong 'Máy Móc Công Nghiệp' bắt đầu bởi tunchibi, 28 Tháng ba 2016.

 1. tunchibi Member

  M&H Energy Solutions là công ty chuyên nghip hàng đu trong lĩnh vc cung cp ti ưu hóa các gii pháp năng lượng nói chung và năng lượng mt tri nói riêng ng dng trong các lĩnh vc
  Vi s am hiu vi nhiu năm kinh nghim, đng thi tp trung nghiên cu các ng dng mi M&H Energy Solutions s đem đến cho th trường Vit nam nhng sn phm cht lượng cao cp vượt bc đng thi cung cp các gii pháp tiết kim năng lượng ti ưu và hiu qu đ đem li s hài lòng ca khách hàng trên toàn lãnh th Vit nam.
  M&H là nhà nhp khu và phân phi các sn phm máy nước nóng năng lượng mt tri cht lượng cao cp, M&H Energy Solutions đem đến cho th trường Vit nam vi các sn phm cht lượng mà thương hiu đã phc v hàng triu khách hàng trên toàn thế gii.
  Tm nhìn: M&H Energy mong mun tr thành công ty chuyên nghiên cu , phát trin ng dng công ngh mi bt nguông t năng lượng đem đến và dng các sn phm năng lượng mt tri cht lượng, hiu qu hàng đu Vit Nam và trên thế gii.

  S mnh : M&H Energy là mt t chc, phát trin không ngng bng n lc lao đng sáng to ng dng trit đ và hiu qu các sn phm năng lượng xanh, sch da trên các ng dng khoa hc k thut và công ngh, góp phn tiết kim chi phí cho các doanh nghip, các t chc và h gia đình, gim thiu khi CO2 vi cng đng .

  Phương châm : “Cht lượng sn phn luôn tt nht, cht lượng dch v luôn song hành”

  Tín: M&H Energy luôn cam kết Ch tín là kim ch nam hàng đu vi khách hàng và đi tác

  Năng: M&H Energy luôn năng đng tiếp nhn mi thách thc và s thay đi vi tiêu chí hành đng: “Không ngng ci tiến, Không ngng đi mi nhm tho mãn các nhu cu cao ca khách hàng”

  Nhân : M&H Enegy Solutions là nhng con người: “Sáng to, Năng đng vì khách hàng – Kiên trì, Trit đ vì cht lượng – Đoàn kết, Hướng thin vì s phát trin cá nhân và cng đng”

  Văn : M&H Energy Soltions là gia đình và nơi làm vic thoi mái ca mi thành viên, vi phong cách văn hóa Dân ch, Sáng to, Hp tác vi tâm nguyn: “Tt c đ to ra nhng giá tr cao hơn cho Khách hàng, Bn thân và Cng đng.

  Mc tiêu : M&H Energy Solutions luôn duy trì các mi quan h bn vng vi các đi tác và nhà sn xut hàng đu uy tín trên thế gii . Vi kế hoch đu tư chiu sâu vào năng lc phân phi và ng dng các công ngh tiên tiến trong lĩnh vc máy nước nóng năng lượng mt tri H’STRÖNG và tr thành nhà cung cp chuyên nghiêp các sn phm, gii pháp và dch v hàng đu Vit nam.
  Thông tin liên h :
  Dương Thu Hng
  =====================================================
  M&H Energy Solutions

  Add : 27/218 Linh Nam Street, Hoang Mai Dist, Hanoi City, Vietnam
  HP :0904 886 456 -- 0963 456 555
  tel: 0439912075
  Email: hang.hstrong@gmail.com

  M&H Energy Solutions

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam