Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Lựa chọn tên doanh nghiệp trước khi thành lập công ty

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi Bacgiagia, 12 Tháng mười 2015.

 1. Bacgiagia New Member

  Cũng giống như bất kỳ chủ thể nào tham gia các quan hệ xã hội và pháp luật, một Doanh nghiệp cần phải có tên gọi để cá biệt hóa với chủ thể khác. Việc đặt tên cho doanh nghiệp cũng phải đảm bảo những yêu cầu nhất định cả về khoa học, nghệ thuật và không sai luật. Một cái tên là sự khởi đầu cho một Doanh nghiệp, nó có thể phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu đối với từng nhà đầu tư, nhưng cần đảm bảo những yêu cầu sau:

  I. Tên phải ngắn gọn và dễ nhớ:

  Tên Doanh nghiệp có thể tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp, để mọi người có thể dễ dàng nghĩ đến nó và không quên thì tên Doanh nghiệp phải ngắn gọn và dễ nhớ. Nói như vậy không có nghĩa là tên càng ngắn gọn thì càng tốt mà ngắn gọn và dễ nhớ luôn đi liền với nhau. Để đạt được điều đó thì tên Doanh nghiệp trước hết phải dễ đọc, cho dù tên đó là tên riêng hay tên ghép từ những chữ cái, con số với nhau thì dễ đọc là điều quan trọng nhất.

  [IMG]

  II. Tên phải gợi cho người đọc một cảm giác nào đó:

  Đây là yêu cầu về mặt nghệ thuật của tên. Phải tránh các tên gây cho người đọc sự phản cảm hay liên tưởng đến một điều không may mắn và phải cho người đọc một cảm giác nào đó. Nói như vậy không có nghĩa tên Doanh nghiệp phải gắn với một sản phẩm, dịch vụ hay một vùng địa lý nào đó, bởi vì Doanh nghiệp của bạn có thể kinh doanh nhiều ngành nghề hay dịch vụ khác nhau hay có thể trong quá trình kinh doanh, Doanh nghiệp có thể chuyển nhiều địa điểm khác nhau.

  III. Tên Doanh nghiệp phải đúng luật:

  Thật ra đây là yêu cầu quan trọng nhất, vì dù bạn đã chọn được một cái tên hay và có ý nghĩa đối với bạn nhưng khi kiểm tra lại không đúng với quy định của pháp luật thì cũng không thể trở thành hiện thực. Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005 và Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 Về đăng ký kinh doanh thì tên của Doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu về pháp lý như sau:

  1. Yêu cầu của việc đặt tên Doanh nghiệp:

  a. Tên Doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được và phải có hai thành tố sau đây:

  - Thành tố thứ nhất: Loại hình Doanh nghiệp, bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ trách nhiệm hữu hạn có thể viết tắt là TNHH; công ty cổ phần, từ cổ phần có thể viết tắt là CP; công ty hợp danh, từ hợp danh có thể viết tắt là HD; doanh nghiệp tư nhân, từ tư nhân có thể viết tắt là TN;

  - Thành tố thứ hai: Tên riêng của Doanh nghiệp ;

  Riêng Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký để cấu thành một phần hoặc toàn bộ tên riêng của Doanh nghiệp.
  b. Doanh nghiệp có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư hay yếu tố phụ trợ khác để cấu thành tên riêng của Doanh nghiệp nếu Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó. Khi không còn kinh doanh ngành, nghề hoặc thực hiện hình thức đầu tư đã dùng để cấu thành tên riêng của Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp phải đăng ký đổi tên.

  c. Nếu tên riêng của Doanh nghiệp sử dụng các thành tố có tính chất mô tả xuất xứ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ thì phải được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận.

  2. Những điều cấm trong đặt tên Doanh nghiệp

  2.1. Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của Doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi cả nước. Quy định này không bao gồm Doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  2.2. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của Doanh nghiệp , trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

  2.3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho Doanh nghiệp.

  2.4. Không được sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã đăng ký bảo hộ để cấu thành tên riêng của Doanh nghiệp trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại đó.Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định này. Trường hợp tên của Doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký đổi tên.

  3.Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

  3.1. Tên trùng là trường hợp tên của Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của Doanh nghiệp đã đăng ký.

  3.2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các Doanh nghiệp khác:

  • a) Tên bằng tiếng Việt của Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên Doanh nghiệp đã đăng ký;
  • b) Tên bằng tiếng Việt của Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên Doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu "&"; ký hiệu "-" ; chữ "và";
  • c) Tên viết tắt của Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của Doanh nghiệp khác đã đăng ký;
  • d) Tên bằng tiếng nước ngoài của Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của Doanh nghiệp khác đã đăng ký;
  • đ) Tên riêng của Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của Doanh nghiệpđã đăng ký bởi một hoặc một số các số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,...) ngay sau tên riêng của Doanh nghiệp đó, trừ trường hợp Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • e) Tên riêng của Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của Doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước, hoặc “mới" ngay sau tên của Doanh nghiệp đã đăng ký;
  • g) Tên riêng của Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của Doanh nghiệp đã đăng ký bởi các từ "miền Bắc", "miền Nam", "miền Trung", "miền Tây", "miền Đông" hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; trừ trường hợp Doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là Doanh nghiệp con của Doanh nghiệp đã đăng ký;
  • h) Tên riêng của Doanh nghiệp trùng với tên riêng của Doanh nghiệp đã đăng ký.

  4. Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên Doanh nghiệp

  4.1. Các Doanh nghiệpđăng ký trước khi Nghị định này có hiệu lực có tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên Doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều 12 Nghị định này không bị buộc phải đăng ký đổi tên. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên Doanh nghiệp

  4.2. Căn cứ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Chương này, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của Doanh nghiệpvà quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

  4.3. Trước khi đăng ký đặt tên Doanh nghiệp, Doanh nghiệp tham khảo tên các công ty đang hoạt động lưu giữ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam