Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM - Thảo Nguyên Xanh

Thảo luận trong 'Nội Thất - Xây Dựng' bắt đầu bởi Trung Lun, 13 Tháng tám 2015.

 1. Trung Lun New Member

  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM - Thảo Nguyên Xanh


  Đánh giá tác động môi trường là gì?


  "Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường".


  Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), có loại mang tính kinh tế - xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, một hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp. Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.


  Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp những nhà ra quyết định chủ động lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nào.


  QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM CẤP BỘ


  - Công ty môi trường Khảo sát sơ bộ về thực trạng xây dựng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án;

  - Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, địa chất, thuỷ văn, các thành phần môi trường vật lý, điều kiện kinh tế - xã hội;
  - Đánh giá sự ảnh hưởng trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và hoạt động: Đánh giá ảnh hưởng của khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; ảnh hưởng của chất thải tới không khí, đất, nước mặt, nước ngầm; ảnh hưởng tới kinh tế - xã hội; nguy cơ rủi ro, sự cố;

  - Đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chu ẩn b ị, giai đo ạn xây dựng; đề ra phương án quản lý, dự phòng, công trình xử lý chất thải khí, nước thải; quy trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại trong giai đoạn hoạt động của dự án;
  - Tham vấn ý kiến cộng đồng: UBND/UBMTTQ cấp xã nơi thực hiện dự án;
  - Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và vận hành dự án;
  - Hồ sơ nộp Hội đồng thẩm định dự án (Bộ TNMT/Các Bộ khác theo chức năng nhiệm vụ như: Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, …).

  - Lap du an  [IMG]
  CÔNG TY MÔI TRƯỜNG THẢO NGUYÊN XANH
  Trụ sở: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
  Hotline: 0839118552 - 0918755356
  Fax: 0839118579
  Website: Lập Dự Án Đầu Tư Tại Thảo Nguyên Xanh

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam