Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Học lập trình php thông báo lỗi From

Thảo luận trong 'Học Hành' bắt đầu bởi tech360, 30 Tháng năm 2016.

 1. tech360 Member

  Có một ít trường ở form lấy báo cáo request người sử dụng ép phải nhâp vào , đấy được làm gọi là những trường ép. Lúcbản đăng kí thành viên cần ép người dùng nhập Họ Tên , Tên Đăng Nhập , Password...
  Để giải quyết request đó học php cơ bản mọi người đi qua một cấp độ cao hơn là kiểm tra dữ liệu trống và thông cho người dùng.
  Những bước thực hành học php
  Bước 1: Lấy báo cáo người dùng và kiểm tra xem người dùng đã nhập hay chưa
  - Trường hợp đã nhập báo cáo ta tiến hành cho dữ liệu qua hàm checkInput( )
  - Trường hợp người sử dụng chưa nhập ta chuyển qua Bước 2
  Bước 2: Gán báo cáo lỗi chưa nhập dữ liệu vào các biến ứng với với các trường. Sau thời gian ấy hiển thị báo cáo cho người dùng
  Hiện nay để kiểm tra dữ liệu đã nhập vào hay chưa anh chị sử dụng hàm isset( ) và hàm empty( )
  Hàm isset( ) trong học php cơ bản
  Hàm isset( $myVar ) dùng để kiến tra biến $myVar có tồn tại hay không
  Giá trị trả về:
  + True: Nếu $myVar tồn tại
  + False: Nếu biến $myVar không tồn tại
  Hàm empty( )
  Giá trị trả về:
  - False: Nếu $myVar tồn tại và không trống và không phải mang giá trị 0
  - True: Ở trường hợp ngược lại
  "" ( Một chuổi trống )
  0 ( Số nguyên mang giá trị 0 )
  0.0 ( Số thực mang giá trị 0 )
  "0" ( Chuổi 0 )
  NULL
  FALSE
  array( ) ( Mảng trống )
  $var; ( Là một biến nhưng không đáng được coi trọng )
  Với những báo cáo trên thì hàm empty( $myVar ) tương đương với !isset( $myVar ) || $myVar == false
  báo cáo lỗi nhập dữ liệu
  Ở phần trên các anh chị đã lập luận và đã đi qua việc kiểm tra dữ liệu nhập vào và đã khởi tạo biến báo lỗi cho từng trường. Phần này chúng ta sẽ show lỗi ra cho người dùng nếu người dùng chưa nhập dữ liệu vào phần dữ liệu request phải nhập.
  kiểm tra biến báo cáo lỗi để hiển thị lỗi của từng trường dữ liệu trong học php nâng cao

  Gộp lại
  OK , phần trên các bạn đã đi vào mức kiểm tra kiểm tra dữ liệu rỗng và báo cáo cho người dùng nhập vào.
Tags: học php

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam