Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

học chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp trong đơn vị nhà nước tại tp hồ chí minh.

Thảo luận trong 'Học Hành' bắt đầu bởi giaoducvietnam09, 11 Tháng ba 2016.

 1. Đào tạo khóa học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh

  ===>>>Hotline :0902 868 649(Cô.Linh,Phòng đào tạo)
  Ngày 30 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho:

  - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh tế ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí; Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động;

  - Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân);


  - Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (Trừ các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập), gồm: Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; Các Tổ chức phi chính phủ; Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi; Tổ chức xã hội; Tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự thu, tự chi; Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
  Đào tạo khóa học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh
  ==>>>Khóa học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

  Phần I:Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị HCSN.
  - Khái niệm, đặc điểm của đơn vị HCSN.
  - Quy trình quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
  - Nguyên tắc quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
  - Phương pháp quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
  - Nội dung thu chi NSNN ở ở đơn vị HCSN.
  - NHiệm vụ và yêu cầu của kế toán ở đơn vị HCSN.
  - Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị HCSN.
  - Quản lý sổ, mở sổ kế toán.
  - Hình thức kế toán.

  Phần II:Kế toán vốn bằng tiền và các khoảng đầu tư tài chính ở dơn vị HCSN.
  - Kế toán tiền mặt.
  - Kế toán tiền gửi ngân hàng.
  - Kế toán tiền đang chuyển.
  - Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn.

  Phần III:Kế toán NVL, CCDC.
  - Nguyên tắc kế toán NVL, CCDC.
  - Phương pháp kế toán NVL, CCDC.

  Phần IV:Kế toán TSCĐ
  - Kế toán tài sản CĐHH.
  - Kế toán tài sản CĐVH.
  - Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ.
  - Kế toán đầu tư tài chính dài hạn.
  - Mua trái phiếu.
  - Góp vốn.

  Phần V: Kế toán các khoản thanh toán
  - Kế toán các khoản nợ phải thu
  - Kế toán tạm ứng.
  - Kế toán các khoản vay.
  - Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới.
  - Kế toán các khoản nợ phải trả.
  - Kế toán các khoản phải nộp nhà nước.
  - Kế toán trả viên chức.
  - Kế toán phải trả đối tượng khác.
  - Kế toán phải trả nguồn kinh phí tạm ứng.
  - Kế toán các khoản thanh toán.
  - Kế toán kinh phí quyết toán chuyển năm sau.
  - Kế toán thanh toán nội bộ.

  Phần VI: Kế toán nguồn kinh phí
  - Kế toán nguồn kinh phí hoạt động.
  - Kế toán nguồn vốn kinh doanh.
  - Kế toán nguồn kinh phí dự án.
  - Kế toán nguồn kinh phí dầu tư dây dựng cơ bản.
  - Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành tài sản.
  - Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước.
  - Kế toán quỹ cơ quan.
  - Kế toán các khoản thu chi hoạt động HCSN.
  - Kế toán các khoản thu chưa qua ngân sách.

  Phần VII:Kế toán các khoản chi HCSN
  - Kế toán các khoản chi hoạt động HCSN.
  - Kế toán các khoản chi dự án HCSN.
  - Kế toán các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

  Phần VIII:Sổ sách kế toán
  - Báo cáo quyết toán ngân sách.

  Chứng chỉ: Cuối khóa học viên thi và cấp chứng chỉ dohọc viện tài chínhBộ Tài Chính cấp có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.( Lệ phí thi và cấp chứng chỉ 400.000 vnđ)


  **Có thắc mắc về nội dung chương trình học A/C vui lòng liên hệ qua:


  Email:ngoclinh@giaoducvietnam.edu.vn

  ===>>>Hotline :0902 868 649(Cô.Linh,Phòng đào tạo)


  TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

  http://ketoanquocgia.net/
  Email:ngoclinh@giaoducvietnam.edu.vn

  Skype: ngoclinh.daotao

  Mobile: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  Tại Tp Hồ Chí Minh:

  Cơ sở 1:Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM
  Cơ sở 2:Số 8 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, HCM ( Ngã tư 3/2 - Ngô Quyền - Nguyễn Ngọc Lộc)
  Tại Hà Nội:Tầng 2, Tòa nhà 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội (đối diện Đại học điện lực)
  Tại Đà Nẵng:Số 4 Tiểu La - Phường Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng
  Tại Nha Trang:số 33 đường B1 Khu đô Thị Vĩnh Điềm Trung, TP nha trang
  Tại Cần Thơ:SN 103 đường A2, Khu dân cư 91B, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều – Tp Cần Thơ


  Kế toán HCSN,chứng chỉ kế toán HCSN,kế toán nhà nước,kế toán viên nhà nước,học kế toán HCSN,
  Đào tạo khóa học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh

 2. CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH
  Liên hệ qua số : 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
 3. ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
 4. CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
 5. ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
 6. CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỌC Ở ĐÂU ĐƯỢC CẤP TẠI HỒ CHÍ MINH ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
 7. Đăng ký học và thi chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  Đăng ký học và thi chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  Đăng ký học và thi chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  Đăng ký học và thi chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)

 8. Học nhanh nghiệp vụ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại HCM,HN,,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  Học nhanh nghiệp vụ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại HCM,HN,,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  Học nhanh nghiệp vụ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại HCM,HN,,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
  Học nhanh nghiệp vụ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại HCM,HN,,lh: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)
 9. học chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp trong đơn vị nhà nước tại tp hồ chí minh

  học chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp trong đơn vị nhà nước tại tp hồ chí minh

  học chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp trong đơn vị nhà nước tại tp hồ chí minh

  học chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp trong đơn vị nhà nước tại tp hồ chí minh
 10. Đào tạo khóa học Chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh

  Đào tạo khóa học Chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh

  Đào tạo khóa học Chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh
 11. học Chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
  học Chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
 12. Đào tạo khóa học KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại Hồ Chí Minh

  ===>>>Hotline :0902 868 649(Cô.Linh,Phòng đào tạo)

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam