Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Hồ sơ cần chuẩn bị khi muốn thực hiện hồ sơ đề án môi trường chi tiết

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi Cao Nguyên Xanh, 15 Tháng chín 2016.

 1. Đề án môi trường chi tiết là giấy tờ môi trường để khắc phục hậu quả do tổ chức chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường mà đã đi vào hoạt động kinh doanh. thực hiện hồ sơ này để có thể bảo đảm được sản xuất của tổ chức là đúng với quy định và buộc ràng được sản xuất của đơn vị bạn theo quy định của chính phủ yêu cầu. Chi tiết giấy tờ này ra sao hãy xem bài viết sau đây nhé
  [IMG]
  Cơ sở phải lập đề án chi tiết

  Cơ sở phải lập đề án môi trường chi tiết có quy mô, thuộc tính tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, gồm:
  + Cơ sở đã có một trong các văn bản: Giấy chứng thực đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy công nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, văn bản thông tin về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm nhưng không có quyết định duyệt đtm mà ngày nay đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;
  + Cơ sở đã có quyết định ưng chuẩn đề án môi trường chi tiết, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định chuẩn y đánh giá tác động môi trường đtm mà ngày nay đã hoàn tất việc cải tạo, mở mang, nâng công suất; + Cơ sở đã khởi công và đang trong thời đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có quyết định phê chuẩn đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định duyệt đề án môi trường chi tiết.
  doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn và năng suất sản xuất cao đi vào sản xuất trước ngày 1/4/2015
  Để có thể thực hành giấy tờ này thì tổ chức bạn cần phải căn cứ vào thông tư 26/2015/TT-BTNMT của bộ tài nguyên và môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường chi tiết nhé
  giấy tờ đề nghị thẩm định, phê chuẩn hướng dẫn lập đề án môi trường chi tiết

  hồ sơ yêu cầu giám định bao gồm
  Một văn bản đề xuất giám định, duyệt y chỉ dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Bảy bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết. tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết 1. Trong giai đoạn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo tóm lược những nội dung chính của đề án môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản giải đáp theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp, Ủy ban nhân dân cấp xã được tham mưu không có quan điểm bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được coi như đồng ý với nội dung của đề án chi tiết.
  Hi vọng bài tham vấn bữa nay của cao nguyên xanh sẽ giúp một phần nào đó cho đơn vị bạn hiểu biết thêm hồ sơ này nếu có thắc mắc liên hệ 0938395254 để biết thêm chi tiết nhé.

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam