Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước mới nhất

Thảo luận trong 'Sách - Báo - Tạp Chí' bắt đầu bởi sachmoi89, 30 Tháng sáu 2014.

 1. sachmoi89 New Member

  HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2014


  [IMG]
  Một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý ngân sách nhà nước của quôc gia đó là Mục lục Ngân
  sách nhà nước. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước có bao quát được các hoạt động kinh tế của Nhà
  nước thì việc thu thập, phân tích và xử lý sô liệu mới đầy đủ; từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho công
  tác lập dự toán ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý ngân sách nhà nước; đồng thời cung cấp thông
  tin cần thiết phục vụ việc đề ra các quyết định phát triển kinh tế – xã hội. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà
  nước được ban hành ngày 02-06-2008 theo Quyết định số 33/ 2008 / QĐ- BTC. Từ đó đến nay, Hệ thống
  Mục lục Ngân sách nhà nước được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu
  quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Mới đây nhất là Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày
  23-10-2013 của Bộ tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước.
  Theo đó, các khoản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 05-12-2013, áp dụng hệ thống mục lục
  ngân sách nhà nước năm 2014 từ năm ngân sách 2014.
  Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về Hệ
  thống Mục lục Ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính, thu chi ngân sách; quản lý,
  thanh toán quyết toán kinh phí ngân sách; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 …Nhà xuất
  bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
  “HỆ THỐNG MỤC LỤC NGẦN SÁCH NHẢ NƯỚC VẦ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THANH TOÁN,
  QUYÊT TOÁN, QUẢN LÝ, sử DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ
  NHÀ NƯỚC”
  Nội dung cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014 sửa đổi ổ sung gồm có các phần
  sau:
  Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 05-12-2013, áp dụng
  từ năm ngân sách 2014;
  Phần thứ hai. Hướng dẫn kế hoạch dự trữ và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia;
  Phần thứ ba. Chế độ quản lý, sử dụng, lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà
  nước;Phần thứ tư. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hành chính và quản lý tài chính trong
  các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
  Phần thứ năm. Hướng dẫn mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị nhà nước;
  Phần thứ sáu. Hướng dẫn kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước cuối năm;
  Phần thứ bảy. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
  Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn
  nhận được những góp ỷ từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.
  TRÍCH ĐOẠN TRONG CUỐN SÁCH
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2008/QĐ-BTC:
  1. Sừa đổi quy định về các cấp hội hạch toán vào Khoản của Loại 460 “ Hoạt động của Đàng Cộng sản,
  tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước và an ninh – quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc”, được
  quy định tại Phụ lục sổ 02 ban hành kèm theo Quyết định sổ 33/2008/QĐ-BTC, như sau:
  a) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 462 “ Hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội”, gồm: Đoàn Thanh
  niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân
  Việt Nam, Ưỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp
  các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện
  ảnh Việt Nam, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ sân khẩu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam,
  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ưỷ ban toàn quốc các Hội
  văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt
  Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội
  Nhà báo Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
  b) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 472 ”Hoạt động của các tổ chức xã hội”, gồm: Hội chữ thập đỏ, Hội
  người mù, Hội người cao tuổi, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam* Hội Cửu trợ trẻ em tàn
  tật Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.
  c) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 473 “ Hoạt động của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp”, gồm: Tổng
  Hội y học Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam.
  2. Bổ sung Tiểu mục của Mục 2300 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”, đựợc quy định tại Phụ lục số
  03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ- BTC, như sau:
  Tiểu mục 2324 “Phí lưu giữ, bảo quận tang vật, phương tiện”.
  Xin trân trọng Giới thiệu đến bạn đọc
  Liên Hệ : 0973680505
  Giao hàng toàn quốc miễn phí nhanh nhất .

  Mặc định Tên A - Z Tên Z - A Giá Thấp > Cao Giá Cao < Thấp Mã sách A - Z Mã sách Z - A

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam