Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Dịch vụ đăng tải năng lực hoạt động xây dựng lên web Bộ ở đâu ?

Thảo luận trong 'Nội Thất - Xây Dựng' bắt đầu bởi nhaiedu, 25 Tháng một 2016.

 1. nhaiedu New Member

  XIN THÔNG BÁO
  V/v: Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.
  – Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  -Căn cứ nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12 tháng12 năm 2009 của -Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  -Căn Cứ nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
  -Căn cứ số 15/2013/ NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  -Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ xây dựng.
  -Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây Dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia về hoạt động xây dựng công trình.
  -Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  Nhằm đáp ứng nhu cầu đăn tải thông tin về năng lực, hoạt động xây dựng của DN lên Website của Bộ Xây Dựng Viện giáo duc xây dựng Việt Nam nhận đăng tin (Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân) lên trang website của bộ xây dựng.www.moc.gov.vn & www.xaydung.gov.vn trên toàn quốc.
  Theo đề nghị của cục trưởng cục quản lý hoạt động xây dựng. Bộ trưởng
  Bộ Xây dựng ban hành thông tư quy đinh công khai thông tin về năng lực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chúc,các nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.
  Thông tư này quy đinh về việc cung cấp, tiêp nhận, xen xét công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực. Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công trình. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế quy hoạch xây dựng.Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình . Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng. Khảo sát, thiết kế,thi công xây dựng công trình .

  1. Phạm vi điều chỉnh:
  Thông tin này quy định việc cung cấp, tiếp nhận xem xét , công bố quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:
  -Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công trình
  -Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
  -Thiết kế quy hoạch xây dựng
  -Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
  -Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  -Kiểm định ,giám định chất lượng công trình xây dựng
  -Khảo sát ,thiết kế,thi công xây dựng công trình
  2. Đối tượng áp dụng:
  -Tổ chức, các nhân trong và ngoài nươc có nhu cầu đăng thông tin công khai về năng lực hoạt động xây dưng trong các lĩnh vực nêu tại khản 1 điều này trên lãnh thổ việt nam .
  -Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên mạng thông tin điện tử do chính mình quản lý .
  -Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, các nhân tham gia các hoạt động xây dựng.
  3. Nguyên tắc công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình :
  -Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiện cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan đầu mối theo quy định tại điều 8 của thông tư này.
  -Cơ quan đầu mối phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân để công bố công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý.
  -Mọi thông tin vê năng lực hoạt động của tổ chức cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải được chuyển về Bộ xây dựng( Cục quản lý hoạt động xây dựng )để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để quản lý làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước quy định tại khoản 3 điều 8 nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  4.Công bố thông tin và điều khoản thi hành:
  Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ hợp lệ về năng lực hoạt động do tổ chức cá nhân cung cấp. Cơ quan đầu mới có trách nhiệm công bố thông tin trên trang điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tổ chức, cá nhân.
  Sau khi công bố trên trang điện tử, trong thời gian 7 ngày làm việc các cơ quan đầu mối có trách nhiện báo cáo về cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên trang thông tin của Bộ Xây Dựng: www.moc.gov.vn & www.xaydung.gov.vn
  Chú ý:
  Sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.
  -Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đã đăng tải theo quy định tại quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực.
  Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết!


  VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM
  Số 02- Nghách 42/155-Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN
  Tel: 043 686 56 56/ Fax: 043. 685 55 99/ Hotline: 0982 63 77 86

  Skype:nhaiedu / ních yahoo: nhaiedu

Chia sẻ trang này

Partner: liên hệ

Phiên bản iwin mới nhất - cach tri mun dau den - cach tri mun trung ca - thẩm mỹ viện - danh bạ thẩm mỹ viện - triệt lông vĩnh viễn - cach tri mun boc - giam can hieu qua - cham soc da mat - tap chi cong nghe - tai avatar - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam - - tai iwin - tai game ban ca - game avatar - game iwin