Diễn đàn rao vặt 24h miễn phí

Các Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi luatminhanhpro, 21 Tháng chín 2016.

 1. [IMG]
  Giấy chứng nhận đầu tư thường been cấp gắn liền with the project án đầu tư and áp dụng phần lớn cho all tổ chức, cá nhân have yếu tố nước ngoài. Giấy chứng nhận đầu tư is license hoạt động làm cơ quan thẩm quyền cấp cho all tổ chức, cá nhân have the terms in quy định tại Luật đầu tư. Based on NĐ-CP năm 2015 sô 83 điều 17 .thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài been quy định như sau:
  1. Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (in which have 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch and Đầu tư; đồng thời đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam and đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.
  2. Hồ sơ been Bộ Kế hoạch and Đầu tư tiếp nhận when đầy đủ đầu mục tài liệu theo quy định and have been registered trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam and đầu nước ra tư của Việt Nam ngoài.
  3. Bộ Kế hoạch Đầu tư and checks tính hợp lệ of hồ sơ. Trường hợp hồ sơ is not valid or may nội phân needs to be làm rõ, Bộ Kế hoạch and Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc since ngày receive hồ sơ to hoàn thiện hồ vì thế.
  4. Trường hợp dự án after adjusting may Cap đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch and Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản of Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 58 of Luật Đầu tư. Trọng timeout 07 ngày làm việc since ngày receive text of Bộ Kế hoạch Đầu tư and, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch and Đầu tư. Quá thời hạn trên which Bộ Kế hoạch and Đầu tư do not receive văn bản trả lời, thì been hiểu is Ngân hàng Nhà nước Việt Nam was chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư against those content thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước been phân công.
  5. Bộ Kế hoạch Đầu tư and adjust Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo timeout quy định tại Khoản 3 Điều 61 of Luật Đầu tư; đồng thời sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh and Xã hội, Bộ quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam and Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.
  6. Trường hợp hồ sơ do not đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, Bộ Kế hoạch Đầu tư and have văn bản thông báo từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài and if rõ lý làm gửi nhà đầu tư.


  [IMG]

Chia sẻ trang này

Partner:

Chăm sóc da - tạp chí công nghệ - hướng dẫn nấu các mon ngon moi ngay Việt Nam